[1]
Rubio González, H.M. 2007. La praxis pedagógica como experiencia praxeológica. Praxis Pedagógica. 7, 8 (ene. 2007), 78–91. DOI:https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.7.8.2007.78-91.