[1]
Juliao Vargas, C.S. 2009. Pensar y actuar la paz: giro epistemológico y giro praxeológico. Polisemia. 5, 7 (jun. 2009), 123–138. DOI:https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.5.7.2009.123-138.