Mateus Montañez, O. L. (2016) «La educación como factor de inclusión social: debate iberoamericano (Education as a factor of social inclusion: debate iberoamericano)», IyD, 3(2), pp. 93–95. doi: 10.26620/uniminuto.inclusion.3.2.2016.93-95.